Netwerk

Netwerk

Netwerken of netwerking is het ontwikkelen en bestendigen van relaties, allianties en coalities binnen en buiten de eigen organisatie en die aanwenden om informatie, steun en medewerking te verkrijgen. (Definitie van de Vlaamse Overheid)

In het continue streven van Terrazza MC naar Klant gerichte Kwaliteit en Innovatie speelt netwerking een cruciale rol.

Op het vlak van academische kennis werkt Terrazza MC nauw samen met Kenniscentra zoals: Universiteit Gent (UGent), Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (http://www.brrc.be/), Sirris (http://www.sirris.be/homePage.aspx?LangType=2067) en het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor de Bouw (WTCB).

Daarnaast werkt Terrazza MC intens samen met bedrijven die expert zijn op het vlak van borsteldesign, - productie, materiaalproductie (http://www.stone-style.be/), (http://www.vandemoortel.be/nl/index.php), bouwmaterialen (http://www.vpk-albo.be/), machinebouw (http://www.heylensbvba.com/), behandelingstechnieken, communicatie (http://www.publiekeruimte.be/), tuinexperten (http://www.detuindokter.be) en niet onbelangrijk industrieel designers (http://www.parsprototo.be/).

Voor het beschermen van het Terrazza MC concepten is er een continue informatiestroom met een gerenomeerd patentbureau in Vlaanderen.

Discussies en ideeënuitwisselingen kunnen in alle openheid gebeuren, volledige medewerking wordt verleend daar alle externe experten een geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend. Hiermede respecteren ze de intellectuele eigendommen van Terrazza MC.